Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

De Wegdam Foundation heeft een ANBI status aangevraagd en is daarom verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van middelen en het beheer van de instelling. De bestuurders van de Wegdam Foundation zetten zich vrijwillig in voor de Stichting en ontvangen geen beloning. Met het geld van de Stichting worden geen beleggingen of speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.

De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. 

Aan het einde van een boekjaar worden de boeken van de Stichting gesloten. Door de penningmeester wordt de balans en de staat  van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. De boekhouding wordt gecontroleerd door een accountant.

Het bestuur van de stichting stelt aan het einde van een jaar verslag  op waarin de activiteiten van het bestuur en de besteding van de algemene middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd.

Als de Wegdam Foundation opgeheven wordt, is zij verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteed. Dit doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

Gegevens van de stichting

Bestuurssamenstelling en functie

Het bestuur van de Wegdam Foundation  bestaat uit:

  • Voorzitter: B. Wegdam
  • Penningmeester: R. ten Dam
  • Secretaris: B. Eshuis

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Om de onafhankelijkheid te waarborgen bestaat het bestuur uit drie personen met gelijkheid van stemmen.

Het bestuur vergadert indien nodig, maar minimaal één keer per jaar in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken. Per e-mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gegevens

De Wegdam Foundation is een stichting en is sinds 8 november 2019 ingeschreven in Haaksbergen, onder KvK nummer: 76322122.  Adres: Parallelweg 4, 7482 CA Haaksbergen

  • Het RSIN 8605.87.940 nummer van de stichting is: 8605.87.940
  • Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL22 RABO 0338 1310 86
  • Alle informatie wordt gepubliceerd op de website: www.wegdamfoundation.com en kunnen door belangstellenden worden bekeken.
  • Contacten met de Stichting verlopen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of per post naar Parallelweg 4, 7482 CA Haaksbergen

Beloningsbeleid

Door bestuursleden gemaakte uren worden niet vergoed, het is vrijwilligerswerk. Onkosten voor reizen en overige kosten zijn voor eigen rekening. Alle inkomsten worden besteed aan projecten in Afrika.