Nieuws

een school in Karene District

een school in Karene District

De Wegdam Foudation heeft een nauwe samenwerking met de plaatselijke hulporganisatie We Yone Child Foundation. Doordat daar de hulpverleners ter plaatse zijn en goed in beeld hebben welke hulp daadwerkelijk nodig is, kunnen we heel gericht de plaatselijke bevolking ondersteunen in hun ontwikkeling. De sleutel tot ontwikkeling is onderwijs. Met o.a. de opbrengsten van het benefietfeest zijn we een nieuw project gestart waarbij er in het dorp Kamabonko in het Karene district (binnenland) een school wordt gebouwd door de plaatselijke bevolking waarbij zowel mannen als vrouwen hun bijdrage leveren.

Dit district kent nog weinig basisbehoeften. De huidige school ligt op meer dan 8 kilometer afstand lopen waardoor kinderen beperkt blijven in het krijgen van onderwijs. Dit veroorzaakt veel sociale problemen en vele generaties komen in een negatieve spiraal terecht.

De school die nu wordt gebouwd in Kamabonko maakt ook het onderwijs toegankelijk voor de kinderen in de omliggende dorpen zoals Kamasama, Kagbale-gbale, Kamakuyor, Katumpe, Kamankay en meer andere dorpen met naar schatting meer dan 500 schoolgaande kinderen.

De kinderen krijgen daarnaast de kans om deel te nemen aan gestructureerde sportactiviteiten die goed zijn voor hun algehele lichamelijke ontwikkeling zoals voetbal en volleybal.

De school zal bovendien onderdak bieden aan een vaardigheidstrainingscentrum voor voortijdige schoolverlaters en andere jonge mensen die vaardigheden willen leren (kleermakerij, timmerwerk, metselaar, weven en meer) om weer zicht te krijgen op een toekomst.

microkrediet voor kleine ondernemers

microkrediet voor kleine ondernemers

De plaatselijke hulporganisatie WE Yone Child Foundation in Sierra Leone heeft in Noord-Sierra Leone onderzoek gedaan hoe we kwetsbare gezinnen in deze regio in deze moeilijke periode van Corona en lockdowns tijdelijk kunnen ondersteunen zodat deze gezinnen uitzicht houden op een duurzaam bestaan en kinderen in staat zijn om onderwijs te genieten.

Een bijdrage van de Wegdam Foundation is verdeeld onder een aantal kwetsbare gezinnen in het dorp Kamabonko in het Karena District. Deze bijdrage komt voornamelijk ten goede aan vrouwen met een zwakke financiële achtergrond. De bijdrage wordt gebruikt voor het starten van een eigen bedrijfje. Daarnaast hebben vele bedrijfjes het moeilijk als gevolg van de lockdowns en uitgaansverboden, ook daarvoor is een tijdelijke overbrugging ter beschikking gesteld.

update van de actie naaimachines voor tienermoeders

update van de actie naaimachines voor tienermoeders

Het benefietfeest van afgelopen 25 januari waarbij we geld en naaimachines hebben ingezameld voor tienermoeders in Sierra Leone is een groot succes geworden. Zoals je in eerder berichten al hebt kunnen lezen, zijn er ruim 270 naaimachines ingezameld. Daarnaast hebben mensen ook kleding, stoffen en naaibenodigdheden gedoneerd. De container is verscheept en nu de Coronamaatregelen versoepeld zijn, is de container uitgeladen en zijn de eerste naaimachines naar het praktijkcentrum bij de school in de buitenwijk van Freetown gebracht. Deze wijk George Brook heeft circa 27.000 inwoners en is niet bereikbaar via de openbare weg. Het is 20 minuten lopen vanaf de weg. Daarna zijn de naaimachines nagekeken en in gebruik genomen. De eerste kledingstukken zijn al gemaakt. Voor een impressie kun je de foto’s hieronder bekijken.

De opbrengst van deze avond is gebruikt voor:

  • de verschepingskosten van de container
  • een bijdrage voor de uitbreiding van de school in een buitenwijk van Sierra Leone, voor het opleidingscentrum voor de moeders
  • de bouw van een nieuwe school in het arme Karene District, waarbij ook een opleidingscentrum wordt gebouwd
  • microkredieten aan moeders om een onderneming te starten

Het resultaat was overweldigend, dankzij jullie, dankzij de donateurs, vrijwilligers en bedrijven die spontaan bijgedragen hebben. Namens de moeders in Sierra Leone hartelijk dank!!

Information

The Wegdam Foundation is a spin-off of the activities of Wegdam Food Link BV, a trade and investment office mainly active on the African continent. When abroad, owner and founder Brian Wegdam often encounters extreme poverty, injustice and harrowing circumstances.

He also sees the good spirit in the many local people that are helping out in overcoming this. The foundation aims to support these local heroes in their efforts to fight poverty and injustice. The Wegdam Foundation has been established to generate resources for and support projects in countries where Wegdam is actively doing business. Financial support and relief supplies will be available wherever needed, without any waste in overhead costs.