een school in Karene District

een school in Karene District

Nieuws Hits: 881

De Wegdam Foudation heeft een nauwe samenwerking met de plaatselijke hulporganisatie We Yone Child Foundation. Doordat daar de hulpverleners ter plaatse zijn en goed in beeld hebben welke hulp daadwerkelijk nodig is, kunnen we heel gericht de plaatselijke bevolking ondersteunen in hun ontwikkeling. De sleutel tot ontwikkeling is onderwijs. Met o.a. de opbrengsten van het benefietfeest zijn we een nieuw project gestart waarbij er in het dorp Kamabonko in het Karene district (binnenland) een school wordt gebouwd door de plaatselijke bevolking waarbij zowel mannen als vrouwen hun bijdrage leveren.

Dit district kent nog weinig basisbehoeften. De huidige school ligt op meer dan 8 kilometer afstand lopen waardoor kinderen beperkt blijven in het krijgen van onderwijs. Dit veroorzaakt veel sociale problemen en vele generaties komen in een negatieve spiraal terecht.

De school die nu wordt gebouwd in Kamabonko maakt ook het onderwijs toegankelijk voor de kinderen in de omliggende dorpen zoals Kamasama, Kagbale-gbale, Kamakuyor, Katumpe, Kamankay en meer andere dorpen met naar schatting meer dan 500 schoolgaande kinderen.

De kinderen krijgen daarnaast de kans om deel te nemen aan gestructureerde sportactiviteiten die goed zijn voor hun algehele lichamelijke ontwikkeling zoals voetbal en volleybal.

De school zal bovendien onderdak bieden aan een vaardigheidstrainingscentrum voor voortijdige schoolverlaters en andere jonge mensen die vaardigheden willen leren (kleermakerij, timmerwerk, metselaar, weven en meer) om weer zicht te krijgen op een toekomst.

Afdrukken