School meubilair naar Ghana

School meubilair naar Ghana

Het meubilair van de voormalige scholen Theo Scholten, Troubadour en de Weert werd onlangs in een zeecontainer geladen met bestemming Ghana.
Ze worden via de Wegdam Fundation gedoneerd aan een school in Tatale, in het Noord-Oosten van Ghana dicht bij de grens met Togo. Een zakenrelatie van Wegdam Food Link BV heeft daar een school gebouwd met 6 lokalen voor elk 35 leerlingen. Wegdam Foundation zorgt ervoor dat het meubilair verscheept wordt naar de Ghanese havenstad Tema en vervolgens voor het binnenlands transport.
Kinderen van groep 8 van de nieuwe fusieschool de Kameleon hebben goed geholpen met het sjouwen van het meubilair. Daarbij werden ze geassisteerd door enkele personeelsleden van Wegdam Food Link. De verwachting is dat de 2 containers begin November 2019 op de plek van bestemming zullen zijn. We willen hierbij de Kameleon hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van het meubilair.


Afdrukken   E-mailadres