Image

Wegdam Foundation is opgericht om middelen in te zamelen voor ondersteuning van projecten in landen waarin we actief zijn. 
Financiële hulp en goederen komen direct terecht op de plek waar het nodig is, zonder overheadkosten.

Waarom is er de
Wegdam Foundation?

Wegdam Foundation komt voort uit de activiteiten van Wegdam Food Link BV, een handelskantoor en investeerder dat vooral actief is op het Afrikaanse continent. Via deze weg komt eigenaar Brian Wegdam in aanraking met bittere armoede, schrijnende situaties, maar ook met lokale mensen die daar wat aan doen. Dit zijn de helden die wij willen helpen in hun strijd tegen armoede en onrecht.

Wegdam Foundation is opgericht om middelen in te zamelen voor ondersteuning van projecten in landen waarin we actief zijn. Financiële hulp en goederen komen direct terecht op de plek waar het nodig is, zonder overheadkosten.

Actuele projecten

Hieronder een overzicht van enkele lopende projecten waarbij de Wegdam Foundation betrokken is.

Meubilair voor school Ghana

School meubilair naar Ghana

Het meubilair van de voormalige scholen Theo Scholten, Troubadour en de Weert werd onlangs in een zeecontainer geladen met bestemming Ghana.
Ze worden via de Wegdam Fundation gedoneerd aan een school in Tatale, in het Noord-Oosten van Ghana dicht bij de grens met Togo. Een zakenrelatie van Wegdam Food Link BV heeft daar een school gebouwd met 6 lokalen voor elk 35 leerlingen. Wegdam Foundation zorgt ervoor dat het meubilair verscheept wordt naar de Ghanese havenstad Tema en vervolgens voor het binnenlands transport.
Kinderen van groep 8 van de nieuwe fusieschool de Kameleon hebben goed geholpen met het sjouwen van het meubilair. Daarbij werden ze geassisteerd door enkele personeelsleden van Wegdam Food Link. De verwachting is dat de 2 containers begin November 2019 op de plek van bestemming zullen zijn. We willen hierbij de Kameleon hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van het meubilair.

Contact

Vragen en/of opmerkingen? Via onderstaand formulier kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen!

Help de lokale helden...

Via onze werkzaamheden op het Afrikaanse continent komen wij in aanraking met bittere armoede, schrijnende situaties, maar ook met lokale mensen die daar wat aan doen. Dit zijn de helden die wij willen helpen in hun strijd tegen armoede en onrecht.

U kunt onze projecten steunen door een gift over te maken op:

Bank rekening nr. NL22RABO0338131086 t.n.v. Wegdam Foundation

Image